it-forum

t-forum er et netværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i hele Midt- og Sydjylland. Netværket administreres af et secretariat, en hovedbestyrelse og otte locale styregrupper.

It-forum skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, ERFA- og vækstgrupper, studierejser og konferencer.

It-forum skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs. Derved opstår mulighed for vidensdeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer.

It-forum er desuden brobygger til forsknings- og vidensnetværk for it, herunder it-forskerparken Katrinebjerg i Aarhus.

Historien om it-forum

Historien om it-forum startede i 1996. Foreningen hed dengang "IT-Forum Århus". Det var lokale it-folk, der startede foreningen. De første år levede foreningen på entusiasme og frivillig arbejdskraft. Siden er der blevet etableret et professionelt sekretariat og foreningen skiftede navn til 'IT-Forum Østjylland'. Fra og med januar 2006 skiftede vi igen geografisk fokus - og blev til it-forum midtjylland.

I 2013 udvidede vi igen vores geografiske område, da it-forum midtjylland og IT Forum Syddanmark fusionerede og blev til det nuværende it-forum.

It-forum er for hele Syd-og Midtjylland

It er grænseoverskridende. Vores konkurrenter er rundt om hjørnet, men også i Indien eller Shanghai. Vores fordel er nærhed. Derfor er it-forum netværket for hele regionen, og vi er lokalt forankret i de fleste større byer i regionen (læs mere under 'lokale styregrupper').
Læs mere om it-forum her